วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย  วิชาเอกปฐมวัย

           ดาวน์โหลด "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546"
           ดาวน์โหลด "มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"

สรุปความรู้วิชาเอกปฐมวัย
           ดาวน์โหลด "สรุปสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย"
           ดาวน์โหลด "สรุป จิตวิทยาพัฒนาการ"
           ดาวน์โหลด "สรุปองค์ความรู้ จิตวิทยาการศึกษา"
           ดาวน์โหลด "สรุปองค์ความรู้ เรื่องพหุปัญญา"
           ดาวน์โหลด "พัฒนาการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน Brian Based Learning"
           ดาวน์โหลด "สรุป การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย"
       

แนวข้อสอบ วิชาเอกปฐมวัย
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 50 ข้อ+เฉลย"
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 100 ข้อ+เฉลย"
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย +เฉลย"         
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 16 ข้อ +เฉลย"

"ขอขอบพระคุณทุกๆ เว็บไซต์ ที่ได้นำมาอ้างอิงนะคะ 
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น