วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด เอกสาร "เด็กปฐมวัย " ตามแนวคิด "Brain-Based Learning"

ดาวน์โหลด เอกสาร "เด็กปฐมวัย
" ตามแนวคิด "Brain-Based Learning"

         ฺฺBBL หรือชื่อเต็มๆ ว่า Brain Based Learning ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน" นั่นเองค่ะ  สำหรับกระทู้นี้  เราได้นำเสนอเอกสารเผยแพร่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยขออ้างอิงแหล่งที่มาจาก เว็บเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  ในหัวข้อของ E-Document ที่ได้นำเสนอเอกสารเผยแพร่ของ สพฐ. อีกที ค่ะ ในเรื่องของ "Brain-Based Learning"  ซึ่งมีเอกสารให้ดาวน์โหลดดังนี้ค่ะ

          เอกสารเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          จาก เว็บเพจ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์"
          ตามแนวคิด Brain-Based Learning 
          1.  เรื่อง "ท่องโลกสมอง"
          2.  เรื่อง "สอนคณิตศาสตร์"
          3.  เรื่อง "โรงเรียนอนุบาล"
          4.  เรื่อง "ความลับสมองลูก"
          5.  เรื่อง "ครูเก่ง เด็กฉลาด "
          6.  เรื่อง "สมองวัยทีน"
          7.  เรื่อง "สอนภาษาไทย"  


ขอขอบพระคุณ แหล่งทีมา ที่ได้นำมาอ้างอิงค่ะ

1 ความคิดเห็น:

  1. Las Vegas Hotel & Casino | JTG Hub
    Book your stay at The Mirage Hotel & Casino & Save 부산광역 출장샵 BIG on Your Next Stay! The 익산 출장안마 Mirage Hotel & Casino 안성 출장샵 is the 삼척 출장샵 resort's most recent 강릉 출장안마 addition to the Las Vegas

    ตอบลบ